Sutarčių skyriaus tikslai ir uždaviniai

1. Sutarčių skyriaus tikslas - efektyviai valdyti TLK administruojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau - PSDF) biudžeto dalies lėšas sveikatos priežiūros išlaidoms apmokėti: planuoti, sudaryti sutartis ir administruoti jų vykdymą.

2. Sutarčių skyriaus uždaviniai:

2.1. Vertinti TLK veiklos zonos gyventojų sveikatos būklės duomenis, gyventojų demografinės struktūros kitimo tendencijas bei sveikatos priežiūros paslaugų struktūrą ir šių paslaugų poreikio pokyčius.

2.2. Planuoti TLK administruojamos PSDF biudžeto dalies lėšas, pagal PSDF biudžeto straipsnius apskaičiuojant jų poreikį ir paskirstant pagal atskiras paslaugų rūšis.

2.3. Rengti TLK administruojamos PSDF biudžeto dalies lėšų, numatytų sveikatos priežiūros išlaidoms apmokėti, paskirstymo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau - ASPĮ), vaistinėms ir optikoms projektus.

2.4. Rengti sutarčių su ASPĮ, vaistinėmis ir optikomis ir jų ekonominių priedų projektus, juos suderinti ir teikti pasirašyti.

2.5. Administruoti sveikatos programas.

2.6. Konsultuoti ASPĮ dėl: ekonominių ataskaitų, sąskaitų suderinimo ir išrašymo, sveikatos programų finansavimo iš PSDF biudžeto, Europos Sąjungos narių šalių piliečiams Lietuvoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo tvarkos, vaistines - dėl sutarčių su vaistinėmis sudarymo tvarkos.

2.7. Priimti iš sveikatos priežiūros tiekėjų ekonomines ataskaitas ir sąskaitas, tikrinti jų pagrįstumą.

2.8. Kontroliuoti, kaip vykdomas PSDF biudžetas, ir vykdyti išankstinę (administruojamos PSDF biudžeto dalies) finansų kontrolę.

2.9. Analizuoti, kaip ASPĮ naudoja PSDF biudžeto lėšas bei vertinti jų įsiskolinimus ūkio subjektams.

2.10. Tvarkyti duomenis apie gyventojų prisirašymą prie pirminės sveikatos priežiūros įstaigų

2.11. Tvarkyti informaciją apie apdraustiesiems išduotas medicinines reabilitacijos ir sanatorinio gydymo pažymas, rengti medicininės reabilitacijos lėšų panaudojimo suvestines, vertinti šių paslaugų vartojimo pokyčius.

 


Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-25 15:48:51