Statistikos ir analizės skyriaus tikslai ir uždaviniai

STATISTIKOS IR ANALIZĖS SKYRIAUS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

1. Statistikos ir analizės skyriaus tikslas – prižiūrėti TLK kompiuterinę ir programinę įrangą, organizuoti informacinių sistemų plėtrą, užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą, tvarkyti ir analizuoti informacinėje sistemoje „Sveidra“ kaupiamus duomenis.

2. Statistikos ir analizės skyriaus uždaviniai yra:

2.1. TLK mastu administruoti informacinę sistemą „Sveidra“, informacinės sistemos posistemę METAS, informacinės sistemos Kompensuojamųjų vaistų pasų posistemę, tarnybinio elektroninio pašto sistemos darbą, tvarkyti TLK interneto svetainę, kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą, TLK vidinius serverius, vietinį kompiuterių tinklą.

2.2. Prižiūrėti TLK naudojamą programinę  įrangą ir kompiuterinę techniką bei tvarkyti jos apskaitą.

2.3. Užtikrinti tinkamą TLK administruojamų duomenų apsaugą.

2.4. Projektuoti ir kurti papildomas kompiuterines programas TLK funkcijoms vykdyti.

2.5. Konsultuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigas, vaistines ir optikas bei  TLK darbuotojus TLK administruojamos kompiuterinės ir programinės įrangos, informacinių sistemų plėtros, asmens duomenų apsaugos klausimais.

2.6. Tvarkyti kompensuojamųjų vaistų pasų ir sveikatos priežiūros specialisto tapatybę patvirtinančių lipdukų suvestinius duomenis informacinėje sistemoje „Sveidra“.

2.7. Kontroliuoti, ar laiku asmens sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės ir optikos pateikia reikiamus duomenis informacinei sistemai „Sveidra“, tikrinti, ar šie duomenys teisingi ir tinkamai pateikiami. Tikrinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir optikų ataskaitose pateikiamų duomenų  atitiktį informacinės sistemos „Sveidra“ duomenims. Konsultuoti vaistines ir optikas dėl sąskaitų suderinimo ir išrašymo.

2.8. Rengti statistines ataskaitas pagal informacinės sistemos „Sveidra“ duomenis ir teikti jas administracijai, kitiems TLK skyriams.

2.9. Analizuoti informacinės sistemos „Sveidra“ duomenis, kaupti ir analizuoti duomenis apie TLK veiklos zonos gyventojų sveikatos būklę ir gyventojų demografinės struktūros kitimo tendencijas. Analizės rezultatus teikti suinteresuotiems TLK padaliniams.

2.10. Rengti informaciją iš informacinės sistemos „Sveidra“ suinteresuotoms šalims.

2.11. Analizuoti draudžiamiesiems teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir tinkamumą, atlikti eilių sveikatos priežiūros paslaugoms gauti stebėseną.

 


Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-05 14:55:28