Finansų ir apskaitos skyriaus tikslai ir uždaviniai

1. Finansų ir apskaitos skyriaus tikslas - vykdyti TLK veiklos lėšų ir TLK administruojamosios Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau vadinama - PSDF) biudžeto dalies buhalterinę apskaitą, tinkamai ir laiku sudaryti buhalterinės ir finansinės atskaitomybės dokumentus.

2. Finansų ir apskaitos skyriaus uždaviniai:

2.1. Tvarkyti TLK veiklos lėšų ir TLK administruojamų PSDF biudžeto lėšų buhalterinę apskaitą, į ją įtraukiant visas finansines operacijas.

2.2. Kaupti informaciją finansinės atskaitomybės dokumentams sudaryti.

2.3. Sudaryti ir nustatytais terminais pateikti buhalterinės ir finansinės atskaitomybės dokumentus Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau vadinama VLK), Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos bei Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

2.4. Planuoti TLK veiklos išlaidas, rengti išlaidų sąmatas ir jas pagrindžiančius dokumentus.

2.5. Kontroliuoti TLK išlaidų sąmatos vykdymą.

2.6. Apskaičiuoti ir išmokėti TLK darbuotojams darbo užmokestį.

2.7. Rengti ir teikti VLK paraiškas finansavimui iš PSDF biudžeto gauti.

2.8. Sutartyse su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (toliau vadinama - ASPĮ) ir vaistinėmis nustatytu laiku ir tvarka mokėti už draudžiamiesiems suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ir išduotus vaistus bei medicinos pagalbos priemones, pervesti lėšas sveikatos programoms finansuoti.

2.9. Vykdyti išankstinę (TLK išlaidų sąmatos vykdymo) ir einamąją finansų kontrolę.

2.10. Kontroliuoti ekspertizės pažymose nurodytų TLK teisėtų reikalavimų dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo vykdymą.


Paskutinis atnaujinimas: 2013-07-30 14:54:46