Dienos klausimas
Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelė negalioja Turkijoje, Ukrainoje ir kitose ne ES ir EEE šalyse?
Taip, žinau.
Nežinau.
Man neaktualu.

Pradžia


PATEIKIAMŲ ATASKAITŲ FORMOS
Ataskaitos Nr. Apskaitomos paslaugos Ataskaitos pavadinimas Pateikimo laikas ir periodiškumas Pastaba
Nr.01-PAASP Bazinis mokėjimas už prirašytus prie asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ) gyventojus “Bazinio mokėjimo už pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas  ataskaita” Kas mėnesį iki 10 d. Atsisiųsti (21.5 kb)
  Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros geri darbo rezultatai "Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gerų darbo rezultatų rodiklių nustatymo ataskaita" Dukart metuose Atsisiųsti (25.3 kb)
  Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros geri darbo rezultatai “Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros gerų darbo rezultatų ataskaita” Dukart metuose  Atsisiųsti (22.5 kb)
  Pirminės ambulatorinės odontologinės priežiūros geri darbo rezultatai "Pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros gerų darbo rezultatų ataskaita" Dukart metuose  Atsisiųsti (20.5 kb)
VLK 03ek Greitosios medicinos pagalbos paslaugos “Greitosios medicinos pagalbos paslaugų ataskaita” Kas mėnesį iki 10 d. Atsisiųsti (29.6 kb)
  Greitosios pagalbos geri darbo rezultatai "Greitosios medicinos pagalbos gerų darbo rezultatų ataskaita" Dukart metuose Atsisiųsti (21.3 kb)
AP_EK_DETALI Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos „Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros ir greitosios medicinos pagalbos paslaugų ataskaita“   Ataskaita formuojama
 IS SVEIDRA APAP
AP_EK_SUVEST Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos „Duomenų apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas suvestinė“ Kas mėnesį iki 10 d. Ataskaita formuojama IS SVEIDRA APAP
AP_EK_SLAUG Ambulatorinė slaugos paslaugos namuose „Slaugos paslaugų namuose ataskaita“   Ataskaita formuojama IS SVEIDRA APAP
AP_EK_BANG Brangieji tyrimai ir procedūros „Brangiųjų tyrimų ir procedūrų ataskaita“   Ataskaita formuojama IS SVEIDRA APAP
AP_EK_AREAB Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos „Ambulatorinės reabilitacijos paslaugų ataskaita“ Kas mėnesį iki 10 d. Ataskaita formuojama IS SVEIDRA APAP
Ek_pal Stacionarinės paliatyviosios pagalbos “Stacionarinių paliatyviosios pagalbos paslaugų ataskaita”   Ataskaita formuojama IS SVEIDRA SPAP
Ek_slaup Slaugos ir palaikomojo gydymo “Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų ataskaita”   Ataskaita formuojama IS SVEIDRA SPAP
Ek_bran Brangieji tyrimai ir procedūros (reabilitacijos ar ilgalaikio gydymo metu stacionare atliktų) “Reabilitacijos ar ilgalaikio gydymo metu stacionare atliktų brangiųjų tyrimų ir procedūrų ataskaita”   Ataskaita formuojama IS SVEIDRA SPAP
Ek_dchir Dienos chirurgijos “Dienos chirurgijos etapų, grupuojamų pagal giminingų diagnozių grupių metodą, ataskaita”   Ataskaita formuojama IS SVEIDRA SPAP
Ek_stil Stacionarinės ilgalaikio “Stacionarinių paslaugų (ilgalaikio gydymo) ataskaita”   Ataskaita formuojama IS SVEIDRA SPAP
Ek_stac Asmenims, stacionare slaugantiems vaikus, paslaugos “Asmenims, stacionare slaugantiems vaikus, suteiktų paslaugų ataskaita”   Ataskaita formuojama IS SVEIDRA SPAP
Ek_saspp Stacionare suteiktų paslaugų suvestinė “Stacionarinio gydymo etapų ir pacientams suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų suvestinė ataskaita” Kas mėnesį iki 10 d. Ataskaita formuojama IS SVEIDRA SPAP
Ek_drg Stacionarinės, grupuojamos pagal DRG “Stacionarinių gydymo etapų, grupuojamų pagal giminingų diagnozių grupių metodą, ataskaita”   Ataskaita formuojama IS SVEIDRA SPAP
Ek_trans Žmogaus organų ir audinių transplantacijos “Žmogaus organų ir audinių transplantacijos stacionarinių paslaugų ataskaita” Kas mėnesį iki 10 d. Ataskaita formuojama IS SVEIDRA SPAP
Ek_reab Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo (antirecidyvinio) paslaugos “Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugos ataskaita” Kas mėnesį iki 10 d. Ataskaita formuojama IS SVEIDRA SPAP
  Dantų protezavimo “Suteiktų dantų protezavimo paslaugų ataskaita” Kas mėnesį iki 10 d. Atsisiųsti (164.3 kb)

 

Ataskaitos Nr.

Ataskaitos pavadinimas

Pateikimo laikas ir periodiškumas

Pastaba

3-DU

“Duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų skaičių ir jų vidutinį darbo užmokestį ataskaita”

Kas mėnesį iki 18 d.

Atsisiųsti (24.6 kb)

 

“Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansinės veiklos ataskaita”

Iki einamųjų metų gegužės 1 d. (už I ketvirtį),

Atsisiųsti (28.2 kb)

rugpjūčio 1 d. (už II ketvirtį ir pusmetį),

lapkričio 1 d. (už III ketvirtį ir 9 mėn.)

ir kitų metų vasario 20 d. (už IV ketvirtį ir metus)


Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-14 14:50:21