Dienos klausimas
Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelė negalioja Turkijoje, Ukrainoje ir kitose ne ES ir EEE šalyse?
Taip, žinau.
Nežinau.
Man neaktualu.

Pradžia


ŠIAULIŲ TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS 2015 M. LAPKRIČIO 26 D. STEBĖTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Posėdis įvyko 2015-11-24, posėdžio pradžia 11.00 val., posėdžio pabaiga 13.15 val.

            Posėdžio pirmininkas – Povilas Karvelis, stebėtojų tarybos pirmininkas.

            Posėdžio sekretorė – Regina Leonavičiūtė, Šiaulių teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) Administravimo skyriaus vedėja.           

            Dalyvauja: dalyvių sąrašas pridedamas (2 lapai), posėdyje dalyvavo 12 stebėtojų tarybos narių, kvorumas buvo.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl 2015 m. PSDF biudžeto lėšų panaudojimo, sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis ir vaistinėmis vykdymo.

2. Dėl 2016 metų sutarčių su ASPĮ ir vaistinėmis sudarymo (ASPĮ ir vaistinių pateiktų prašymų ir numatomo kompensuojamųjų paslaugų masto pristatymas ir aptarimas).

3. Dėl Taikinimo komisijos rinkimų.

Stebėtojų tarybos pirmininkas pristatė darbotvarkę ir pasiūlė įtraukti papildomą klausimą - stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimus (po 2015 m. įvykusių  savivaldos rinkimų, buvusi TLK stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotoja nebėra TLK stebėtojų tarybos narė).

Stebėtojų tarybos nariai vienbalsiai pritarė siūlymui.

Stebėtojų tarybos nariai prisistatė vieni kitiems (po 2015 m. įvykusių  savivaldos rinkimų stebėtojų tarybos sudėtis pasikeitė).

Stebėtojų tarybos nariai pasirašė nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus, naujieji nariai pasirašytinai supažindinti su TLK stebėtojų tarybos darbo reglamentu, patvirtintu TLK direktoriaus 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-98 (TLK direktoriaus 2014 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-210 redakcija).

            1. SVARSTYTA. 2015 m. PSDF biudžeto lėšų panaudojimas, sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis ir vaistinėmis vykdymas. 

Pranešėjas – TLK direktorius Remigijus Mažeika informavo apie 2015 m. I-III ketv. PSDF biudžeto lėšų pagal atskirus straipsnius panaudojimą, papildomai 2015 m. TLK skirtas PSDF biudžeto lėšas (papildomai iš viso skirta 1 366 282 Eur., tame tarpe papildomai skirta 2015 m. I pusmečio viršsutartinėms paslaugos apmokėti – 498 100 Eur., klasterinėms paslaugoms apmokėti – 351 501 Eur., vaikams (nuo 0 iki 3 m. amžiaus) suteiktoms stacionarinėms paslaugoms apmokėti – 202 835 Eur., gimdymo paslaugoms apmokėti – 129 046 Eur., kardiologinės intervencinės radiologijos paslaugoms – 112 100 Eur., psichosocialinės reabilitacijos paslaugoms – 72 700 Eur.), TLK veiklos zonos gyventojų skaičiaus bei apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu pokyčius (TLK veiklos zonos gyventojų skaičius, lyginant 2015 m. su 2014 m., sumažėjo 6102, apdraustų skaičius - atitinkamai 4701), TLK veiklos zonos gyventojams suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų (toliau - ASPP) apimtis pagal paslaugų rūšis ir savivaldybes, akcentuodamas labai mažą gimdymų skaičių VšĮ Radviliškio ligoninėje (per 9 šių metų mėn. - 197 atvejai), brangių tyrimų ir procedūrų balo vertes 2015 m. I-III ketv., brangių tyrimų ir procedūrų apmokėjimo analizės rezultatus.

Pristatė stacionarinių ir ambulatorinių specializuotų ASPP apmokėjimo 2015 m. I-III ketv. analizės rezultatus, ambulatorinių specializuotų ASPP vykdymą 2015 m. I-III ketv. TLK veiklos zonai priklausančiuose pirminės sveikatos priežiūros centruose (toliau – PSPC) ir privačiose ASPĮ, stacionarinių ASPĮ finansinius rezultatus (iš PSDF biudžeto lėšų), sveikatos programų vykdymą ir prognozės rezultatus, jų efektyvumą (pažymėjo, kad geriausių rezultatų pasiekta vykdant Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programą, o kas penktas, dalyvavęs Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programoje, suserga miokardo infarktu), skatinamųjų pirminės ambulatorinės ASPP, paliatyvios pagalbos paslaugų, slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų vykdymą, TLK veiksmus, skatinant prevencinių programų vykdymą, dantų protezavimo eilių pokyčius (per I-III šių metų ketv. į laukiančiųjų eilę įrašyta naujų 2147 daugiau nei suprotezuota, įvertinus išmokėtas kompensacijas, bei išbrauktus iš sąrašų) bei TLK sprendimą teikti siūlymą keisti Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto tvarką (siūlyti numatyti laikotarpį, po kurio susiprotezavus dantis, tik vėl būtų galima stoti į eilę dantų protezavimui).

Pristatyta insulto gydymo, taikant trombolizę ar invazinę trombektomiją, ir miokardo infarkto (kai yra ST segmento pakilimas) gydymo, atliekant širdies vainikinių kraujagyslių stentavimą  (klasterinės paslaugos), paslaugų vykdymas 2014-2015 m. I-III ketv.

Direktorius informavo apie lėšų, skirtų medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui (nurodė priemones, kurių buvo imtasi, siekiant TLK skirto biudžeto šioms paslaugoms kompensuoti subalansavimo – viršijamų siuntimų derinimas su TLK), bei kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms (toliau – MPP) kompensuoti, panaudojimą.

TLK direktorius informavo apie atliktą vaikų gydymo antibiotikais analizę bei jos išvadas:

- apžvelgiant bendras antibiotikų skyrimo tendencijas Lietuvoje galima teigti, kad jos visiškai neatitinka racionalios farmakoterapijos principų.

- kūdikiams Lietuvoje daugiausiai išrašomi plataus spektro penicilinai, 2-oje vietoje plataus spektro penicilinai su betalaktamazės inhibitoriais, 3-ioje – makrolidai. Siauro spektro penicilinai, kurie turėtų būti pirmo pasirinkimo vaistai, skiriami tik mažai kūdikių daliai.

- TLK veiklos zonoje siauro spektro penicilinai buvo skiriami tik 8,8 proc. vaikų (iki 18 m.). Penicilinus vartojo apie 76 proc. vaikų nuo visų vartojusių, makrolidus – apie 37 proc. vaikų. Akivaizdu, kad makrolidų, t. y. naujos kartos antibiotikų, suvartojimas Lietuvoje sparčiai auga.

Paskutiniu metu vis dažniau kyla diskusijų apie tai, kas geriau gydo vaikus, ar pediatrai, ar šeimos daktarai. TLK atliktos analizės rezultatai parodė, kad dažniausiai savo pacientams antibiotikus išrašo pediatrai.

Taip pat paminėjo, kad analizės rezultatus pristatė (skaitė pranešimą) Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos instituto, Lietuvos Respublikos ERS (European Respiratory Society) narių asociacijos, Lietuvos santalkos prieš lėtines kvėpavimo ligas (PSO-GARD Lietuva), Lietuvos pediatrų draugijos Šiaulių krašto skyriaus ir Lietuvos vaikų pulmonologų draugijos organizuotoje VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje vykusioje konferencijoje „Pirminis imunodeficitas ir kitos vaikų būklės, reikalaujančios gydymo antibiotikais: racionalios antibiotikų terapijos principai“, kuriame ragino vaikų gydytojus antibiotikus vaikams skirti tik įsitikinus, kad sergama bakterine infekcija, o Lietuvos pediatrų draugiją – inicijuoti privalomų vaikų kvėpavimo sistemos ligų diagnostikos ir gydymo metodikų parengimą bei antibiotikų skyrimo kokybės rodiklius.

Informacija, kurią pristatė TLK direktorius, pridedama prie posėdžio protokolo.

Vida Janulaitienė, stebėtojų tarybos narė (Radviliškio r. savivaldybės  taryba) informavo apie 2015-11-19 vykusio Radviliškio r. savivaldybės  tarybos posėdžio metu priimtą sprendimą dėl naujos VšĮ Radviliškio ligoninės struktūros, uždarant Akušerijos skyrių.

TLK direktorius pateikė informaciją apie  cukrinio diabeto gydymo stebėjimo rodiklį, kurio tikslas: siekti, kad kompensuojamieji vaistai cukriniam diabetui gydyti būtų skiriami laikantis metodikos reikalavimų ir pacientai, sergantys cukriniu diabetu, būtų nuolat stebimi atliekant glikozilinto hemoglobino tyrimą, o kai atitinkamos savivaldybės stebėsenos rodiklis yra mažesnis negu 25, tai tikrinamas brangių (kai vienos originalios vaisto pakuotės bazinė kaina yra didesnė negu 25 eurai ) kompensuojamųjų vaistų CD gydyti skyrimo teisėtumas tose ASPĮ, kuriose vidutinė vieno paciento vieno mėnesio (imant ne mažiau kaip 12 mėn. gydymo išlaidas) kompensavimo suma didesnė, negu Lietuvos vidurkis 12 eurų.

TLK direktorius taip pat pristatė informaciją apie aktyviojo stacionarinio gydymo ir dienos chirurgijos paslaugų klinikinio kodavimo duomenų stebėseną 2015 m. I-III ketv. Stebimi šie rodikliai:

- aktyviojo gydymo atvejų, priskiriamų giminingų diagnozių grupei, kurios kodas baigiasi raide „A“, dalis procentais, palyginti su bendru aktyviojo gydymo atvejų skaičiumi: rodiklio reikšmė neturėtų viršyti 25 proc. visų aktyviojo gydymo atvejų;

- pagrindinių ir gretutinių diagnozių rašymas terapinio gydymo atvejais rajonų bei regionų ligoninėse, kai vidutinis vieno atvejo koeficientas CMI (case-mix index) yra didesnis nei 1,18.

TLK veiklos zonos ASPĮ reikšmės neviršijamos.

Stebėtojų tarybos nariai TLK nepateikė pastabų ir pasiūlymų dėl 2015 m. PSDF biudžeto lėšų panaudojimo, sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis vykdymo.

NUTARTA. Nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas.

2. SVARSTYTA. 2016 metų sutarčių su ASPĮ ir vaistinėmis sudarymas (ASPĮ ir vaistinių pateiktų prašymų ir numatomo kompensuojamųjų paslaugų masto pristatymas ir aptarimas).

            Pranešėjas – TLK direktorius Remigijus Mažeika informavo apie ASPĮ iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms kompensuoti planavimo dokumentus bei paslaugų planavimo principus, apie pasikeitimus, palyginti su 2015 m., informavo apie paslaugų vartojimą per 2014-07-01-2015-06-30 laikotarpį, pristatė  naujų ASPĮ (jų viso 7), pageidaujančių sudaryti sutartis 2016 m. dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, sąrašą (detalizuotą pagal paslaugų rūšis). Informavo apie  ASPĮ, pageidaujančias sudaryti sutartis dėl naujų ASP paslaugų, pristatė informaciją apie 2016 metais kompensuotiną asmens sveikatos priežiūros paslaugų mastą.    

Detaliau aptarta situacija dėl Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų prašymo teikti paslaugas: Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio lygio ambulatorinių paslaugų kompleksai (Vaiko raida 2A ir 2B), paslaugos kodai 3251 ir 3252. Šioje įstaigoje paslaugos teikiamos 60 vaikų.

Paslaugos Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio lygio ambulatorinių paslaugų kompleksai (Vaiko raida 2A), paslaugos kodas 3251 vartojimas 1000-ui prisirašiusių gyventojų Lietuvoje - 44,0, Šiaulių m. savivaldybėje – atitinkamai 124,37 (182,7 proc. viršija šalies vidurkį).

Paslaugos Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio lygio ambulatorinių paslaugų kompleksai (Vaiko raida 2B), paslaugos kodas 3252 vartojimas 1000-ui prisirašiusių gyventojų Lietuvoje – 8,75, Šiaulių m. savivaldybėje – atitinkamai 14,5 (65,7 proc. viršija šalies vidurkį).

Tokias paslaugas TLK veiklos zonoje taip pat teikia VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras bei VšĮ  Šiaulių centro poliklinika, jų poreikis pilnai užtikrinamas.

TLK direktorius informavo, kad kadangi šių paslaugų vartojimo rodikliai neatitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl apmokamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto asmens sveikatos priežiūros paslaugų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas) 14 p. nuostatų (kompensuojamųjų paslaugų teritorinės ligonių kasos veiklos zonos savivaldybės vartojimo rodiklis turi būti 10 procentų (ir daugiau) mažesnis nei šalies vidurkis), sutarties sudaryti nėra juridinio pagrindo.

Laima Vaičiulienė, Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė, pasiūlė pasisakyti šiuo klausimu visiems stebėtojų tarybos nariams. Stebėtojų tarybos nariai išsakė vieningą nuomonę, kad, vadovaudamasi Nutarimo nuostatomis, TLK neturi pagrindo sudaryti sutarties su Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namais dėl šių paslaugų teikimo ir kompensavimo iš PSDF biudžeto. 

Informacija, kurią pristatė TLK direktorius dėl 2016 metų sutarčių su ASPĮ ir vaistinėmis sudarymo, pridedama prie posėdžio protokolo.

            Rekomendacijų, pastabų dėl 2016 metais kompensuotino asmens sveikatos priežiūros paslaugų masto stebėtojų tarybos nariai nepateikė.

            NUTARTA. Siūlyti TLK sutartis su ASPĮ pasirašyti vadovaujantis teisės aktais.

            3. SVARSTYTA. Taikinimo komisijos rinkimai.

Povilas Karvelis, stebėtojų tarybos pirmininkas, priminė, kad  2014-11-26 TLK stebėtojų tarybos posėdžio metu (2014-12-01 protokolas Nr. ST-3) į TLK taikinimo komisiją buvo išrinkta:

Arūnas Teišerskis, Kelmės r. savivaldybės tarybos narys (savivaldybės, esančios TLK teritorijoje, tarybos narys – visuomenės atstovas),

Žibutė Juknienė, VšĮ Pakruojo ligoninės vyr. gydytojo pavaduotoja gydymui (asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovas),

Antanas Kvietkauskas, Šiaulių krašto žmonių, sergančių cukriniu diabetu, klubo „Lemtis“ pirmininkas (pacientų asociacijų, veikiančių TLK teritorijoje, atstovas),

Vitalija Grušienė, TLK Administravimo skyriaus vyr. specialistė (TLK atstovas).

Tačiau po 2015 m. įvykusių savivaldos rinkimų, Arūnas Teišerskis nebėra Kelmės r. savivaldybės tarybos narys. Tokiu būdu, į TLK taikinimo komisiją būtina išrinkti kitą narį (savivaldybės, esančios TLK teritorijoje, tarybos narį – visuomenės atstovą) iš visų savivaldybių, esančių TLK teritorijoje, tarybų pasiūlytų kandidatų sąrašo.

Kiekvienas stebėtojų tarybos narys pristatė savo savivaldybės tarybos pasiūlytą kandidatą.

Balsuota už kiekvieną pasiūlytą kandidatūrą.

Stebėtojų tarybos nariai balsavo:

Danguolė Martinkienė - „už“- 1;   „prieš“- 0;  „susilaikė“- 11.

Antanas Bezaras - „už“- 0;   „prieš“- 0;  „susilaikė“- 12.

Antanas Lizdenis - „už“- 0;   „prieš“- 0;  „susilaikė“- 12.

Rita Samienė - „už“- 0;   „prieš“- 0;  „susilaikė“- 12.

Rimantas Motuzas - „už“- 4;   „prieš“- 0;  „susilaikė“- 8.

Alvydas Žuvininkas - „už“- 0;   „prieš“- 0;  „susilaikė“- 12.

Jolanta Staškūnienė - „už“- 0;   „prieš“- 0;  „susilaikė“- 12.

Remigijus Juška - „už“- 1;   „prieš“- 0;  „susilaikė“- 11.

Sigutė Bernotienė - „už“- 1;   „prieš“- 0;  „susilaikė“- 11.

Audrius Klišonis - „už“- 5;   „prieš“- 0;  „susilaikė“- 7.

Vytautas Blažaitis - „už“- 0;   „prieš“- 0;  „susilaikė“- 12.

Toliau balsuota už kandidatus, kurie surinko daugiausiai „už“. Stebėtojų tarybos nariai balsavo:

Rimantas Motuzas - „už“- 7;   „prieš“- 0;  „susilaikė“- 5.

Audrius Klišonis - „už“- 5;   „prieš“- 0;  „susilaikė“- 7.

NUTARTA. TLK taikinimo komisijos nariu išrinkti Rimantą Motuzą, Kelmės r. savivaldybės tarybos narį.

4. SVARSTYTA. Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimai.

Povilas Karvelis, Stebėtojų tarybos pirmininkas, pasiūlė stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotoju išrinkti Praną Andruškevičių, Šiaulių r. savivaldybės tarybos narį.

Stebėtojų tarybos nariai kitų pasiūlymų nepateikė. Balsuota už  pasiūlytą kandidatūrą.

Stebėtojų tarybos nariai balsavo:

Pranas Andruškevičius - „už“- 12;   „prieš“- 0;  „susilaikė“- 0.

NUTARTA. Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotoju išrinkti Praną Andruškevičių, Šiaulių r. savivaldybės tarybos narį.

 

Pirmininkas                                                                                                           P. Karvelis

Sekretorė                                                                                                              R. Leonavičiūtė


Paskutinis atnaujinimas: 2016-04-29 16:09:46
darbo laikas
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45
Gyventojų aptarnavimas