Dienos klausimas
Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelė negalioja Turkijoje, Ukrainoje ir kitose ne ES ir EEE šalyse?
Taip, žinau.
Nežinau.
Man neaktualu.

Pradžia


ŠIAULIŲ TLK ASMENIMS IŠDUODAMŲ E- FORMOS PAŽYMŲ SĄRAŠAS

Formos serija

Paskirtis

Reikalingi dokumentai

Institucija išduodanti formas

E104

Pažyma dėl draudimo, darbo ar apsigyvenimo laikotarpių sumavimo ligos, motinystės, išmokos mirties ir invalidumo (netekto darbingumo) atvejais.

Norint gauti E 104 LT formos pažymą Teritorinei ligonių kasai reikia pateikti:

1. Pasas,

2. SODROS pažymėjimas,

3. užpildytas nustatytos formos prašymas išduoti E 104 formos pažymą.

Teritorinės ligonių kasos – dėl asmenų, gyvenančių (pastaruoju metu gyvenusių) jų veiklos zonoje, privalomojo sveikatos draudimo laikotarpių, skaičiuojamų nuo 1997 m. liepos 1 dienos, patvirtinimo;

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užsienio išmokų tarnyba – dėl draudimo ir (ar) darbo laikotarpių sumavimo siekiant gauti išmokas pinigais ir dėl sveikatos priežiūros paslaugų gavimo.

S1

Asmeniui išduodamas dokumentas, patvirtinantis jo teisę gyvenamojoje ES šalyje gauti valstybinio sveikatos draudimo lėšomis mokamas išmokas natūra.

Norėdami gauti S1 dokumentą, LR apdraustasis arba jo įgaliotas asmuo turi pateikti Teritorinei ligonių kasai:

  1. Prašymą; (82.6 kb)
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  3. Dokumentą, patvirtinantį teisę gyventi ES šalyje, jei asmuo nėra ES šalies pilietis arba neturi pilietybės.

Teritorinės ligonių kasos

 Apdraustieji, pageidaujantys gauti ES šalyse narėse suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidų kompensaciją, turi kreiptis į Teritorinę ligonių kasą pagal gyvenamą vietą ir pateikti:

  1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  2. Jei privalomojo sveikatos draudimo kompiuterizuotoje informacinėje sistemoje nėra duomenų apie asmens apdraustumą privalomuoju sveikatos draudimu,- tai patvirtinantį dokumentą;
  3. Medicinos dokumento išrašą (iš ES šalies narės gydymo įstaigos);
  4. Sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus, t.y. sąskaitas faktūras, kompensuojamų vaistų receptus, kasos kvitus ir pan.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-02 12:58:48
darbo laikas
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45
Gyventojų aptarnavimas