Dienos klausimas
Ar žinote, kad nuo 2016 m. liepos 1 d. PSD įmokos mėnesio dydis – 34,20 €
Taip, žinau
Nežinau
Man neaktualu
 Pradžia


APIE SĄNARIŲ ENDOPROTEZAVIMĄ

Pacientams, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, sąnarių endoprotezus arba jų įsigijimo išlaidas kompensuoja Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK). VLK perka cementinio tvirtinimo, standartinius kelio, klubo, peties, alkūnės ir mechaninio tvirtinimo čiurnos sąnario endoprotezus bei jų priedus, kompensuoja specialiųjų ir individualiųjų sąnarių endoprotezų įsigijimo išlaidas.

   Kaip užsirašyti į eilę endoprotezui gauti

Pacientas, kuriam reikalinga planinė sąnario endoprotezavimo operacija, norintis gauti implantą (ar kompensaciją, jei sąnario endoprotezą įsigijo savo lėšomis), dokumentus - užpildytą prašymą skirti pirminį arba revizinį sąnario endoprotezą ir gydytojo ortopedo traumatologo konsultacijos išvadą (Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo 1 arba 2 priedas) - turi pateikti VLK, adresu Kalvarijų g. 147, Vilnius. Nurodytų priedų, kuriuos užpildytus būtina pateikti, formas rasite VLK interneto svetainėje www.vlk.lt sąnarių endoprotezavimo skiltyje.

Pacientas, kuriam pagal indikacijas reikalingos abiejų tos pačios rūšies sąnarių endoprotezavimo operacijos, vienu metu gali pateikti du prašymus skirti sąnarių endoprotezus (arba kompensacijas, jei endoprotezai perkami paciento lėšomis), t. y. jis turi užpildyti du atskirus prašymus bei pridėti reikiamas gydytojų išvadas. Tokiu atveju, vienas prašymas VLK registruojamas iš karto, o kitas – ne anksčiau kaip praėjus 6 mėnesiams po pirmojo prašymo užregistravimo. Jei tuo pačiu metu pateikiami prašymai dėl skirtingų sąnarių endoprotezų skyrimo, abu prašymai užregistruojami iš karto.

Galite nelaukti, kol protezas bus skirtas eilės tvarka

Jei pacientas, VLK įrašytas į laukiančiųjų endoprotezo eilę, nusprendžia nelaukti, kol jam bus skirtas sąnario endoprotezas eilės tvarka, ir savo iniciatyva įsigyja šį arba kitą gydytojo ortopedo traumatologo rekomenduotą (tinkantį kaip alternatyva), tačiau VLK neperkamą implantą, jis turi užpildyti prašymą implantuoti savo lėšomis įsigytą sąnario endoprotezą (4 priedas, reikalingos 2 kopijos). Šiuo atveju VLK, atėjus paciento eilei endoprotezui gauti, kompensuoja jam mažiausią operacijos atlikimo laikotarpiu VLK nupirkto atitinkamos grupės sąnario endoprotezo kainą, o nemokamas sąnario endoprotezas skiriamas kitam tos gydymo įstaigos eilėje laukiančiam pacientui.

Šiuo metu pacientams, operuotiems po 2008-09-15, už savo lėšomis įsigytą klubo sąnario endoprotezą kompensuojama 1850,10 Lt, už kelio sąnario endoprotezą – 3506,16 Lt. Pacientams, operuotiems iki 2008-09-15, už savo lėšomis įsigytą klubo sąnario endoprotezą kompensuojama 1799,70 Lt, už kelio sąnario endoprotezą – 3127,95 Lt.

Pacientas, norintis gauti dalinę sąnario endoprotezo įsigijimo išlaidų kompensaciją, ne vėliau kaip per 90 dienų po operacijos VLK turi pateikti:

·  prašymą sąnario endoprotezo įsigijimo išlaidų kompensacijai gauti (5 priedas I dalis), kuriame būtina nurodyti savo asmeninę sąskaitą banke, į kurią pervesti kompensaciją;

·  gydytojo ortopedo traumatologo konsultacijos išvadą (5 priedas II dalis) apie atliktą endoprotezavimo operaciją;

·  sąnario endoprotezo įsigijimo išlaidas pagrindžiantį dokumentą - sąskaitą faktūrą (originalą);

·  prašymo implantuoti savo lėšomis įsigytą sąnario endoprotezą (4 priedas) kopiją.

Jei sulaukęs endoprotezo nusprendžiate operuotis kitoje gydymo įstaigoje

Jei pacientas, sulaukęs sąnario endoprotezo vienoje gydymo įstaigoje, pageidauja operuotis kitoje gydymo įstaigoje, apie tai jis turi pranešti VLK raštu, atsiųsdamas paštu laisvos formos prašymą ir naujai pasirinktos gydymo įstaigos gydytojo ortopedo traumatologo išvados dėl operacijos atlikimo šioje gydymo įstaigoje, pateiktos medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a) išraše, kopiją. Į kitos gydymo įstaigos eilę pacientas įrašomas pagal ankstesnio prašymo pateikimo VLK datą. Paciento pageidavimu sąnario endoprotezas iš vienos gydymo įstaigos į kitą nepervežamas, jis atitenka kitam pacientui eilės tvarka.

Norėdami sužinoti, kur ir kiek reikia laukti endoprotezavimo operacijų, spauskite čia

Pacientų vietos laukiančiųjų sąnarių endoprotezavimo eilėje arba paskirti sąnarių implantai kitiems asmenims neperleidžiami.

Sąnarių endoprotezų įsigijimo išlaidų kompensavimas ir sąnarių endoprotezavimo operacijos

VLK perkami sąnarių endoprotezai (planinių operacijų atvejais) apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu pacientams ir gydymo įstaigoms, kurias jie pasirinko, skiriami eilės tvarka pagal pacientų prašymų registravimo VLK datą. Tokiu būdu pacientas sąnario protezą ir jo priedus gauna nemokamai eilės tvarka.

Pacientas, gavęs VLK pranešimą, per 30 dienų turi atvykti į gydymo įstaigą, kurioje nori būti operuojamas, ir gydymo įstaigos nustatyta tvarka suderinti sąnario endoprotezavimo operacijos atlikimo laiką. Jeigu per 30 dienų nuo pranešimo gavimo pacientas neatvyksta į gydymo įstaigą arba raštu atsisako operuotis, endoprotezas paskiriamas kitam tos gydymo įstaigos eilėje laukiančiam pacientui.

Jei pacientas, kuriam buvo paskirtas sąnario endoprotezas, eilės tvarka nesutinka operuotis gydymo įstaigos nustatytais terminais ir nori atidėti operaciją vėlesniam laikotarpiui, jis per 30 dienų nuo pranešimo gavimo turi įteikti arba atsiųsti gydymo įstaigai prašymą atidėti operacijos terminą.

Jei pacientas, kurio sąnario endoprotezavimo operacija gydymo įstaigoje buvo numatyta ir suderintas jos atlikimo terminas, negali laiku atvykti operuotis, jis privalo ne vėliau kaip prieš tris dienas raštu apie tai informuoti gydymo įstaigą. Pacientai, kurie nustatytu laiku nesikreipia į gydymo įstaigą dėl operacijos arba neatvysta operuotis, gali vieną kartą pasinaudoti galimybe būti įrašyti į VLK laukiančiųjų endoprotezo eilę pagal savo pirminio prašymo, pateikto VLK, datą. Ši galimybė galioja ne ilgiau kaip 730 dienų nuo sąnario endoprotezo skyrimo VLK dienos. Nepasinaudoję šia galimybe pacientai, kuriems būtina sąnario endoprotezavimo operacija, gali registruotis į minėtą eilę iš naujo Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo (VLK interneto svetainėje www.vlk.lt.) nustatyta tvarka.

Pacientai, kurie nustatytu laiku kreipėsi į gydymo įstaigą ir rašė prašymus atidėti operaciją, gali vieną kartą pasinaudoti galimybe būti įrašyti į VLK laukiančiųjų endoprotezo eilę pagal savo pirminio prašymo, pateikto VLK, datą. Ši galimybė galioja ne ilgiau kaip 1825 dienų laikotarpį nuo sąnario endoprotezo paskyrimo VLK dienos. Nepasinaudoję šia galimybe pacientai, kuriems būtina sąnario endoprotezavimo operacija, gali registruotis į minėtą eilę iš naujo Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo (VLK interneto svetainėje www.vlk.lt.) nustatyta tvarka.

Skubios sąnarių endoprotezavimo operacijos atliekamos dėl traumų ir navikų sąnario srityje, po inkstų transplantacijos, dializuojamiems pacientams, jei nėra kontraindikacijų šioms operacijoms atlikti.

Išsamesnė informacija apie sąnarių endoprotezų kompensavimą VLK interneto svetainėje www.vlk.lt.

Telefonas pasiteirauti (8 5) 236 4133 darbo dienomis nuo 14 iki 16 val.

Paskutinis atnaujinimas: 2009-05-12 10:52:38
darbo laikas
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45
Gyventojų aptarnavimas