Dienos klausimas
Ar žinote, kad asmuo gali būti draustas sveikatos draudimu tik vienoje iš Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalių ar Šveicarijos konfederacijoje?
Taip, žinau
Nežinau
Man neaktualu

Pradžia


SUSITIKO SU MAŽEIKIŲ RAJONO BENDRUOMENE

Lapkričio 8 dieną Mažeikių rajono savivaldybės salėje vykusiame susitikime su bendruomene Šiaulių teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Inga Kvedarienė pristatė pranešimą apie privalomojo sveikatos draudimo teikiamą naudą ir atsakė į visus gyventojų klausimus.

Ligonių kasų specialistė Inga Kvedarienė pabrėžė, kad apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) ir prie gydymo įstaigos prisirašiusiems asmenims nemokamai teikiamos šeimos gydytojo paslaugos, o turintiems gydytojo siuntimą – ir gydytojų specialistų paslaugos. Šiaulių TLK nuotr.  

Siuntimą nemokamai  gydytojo specialisto konsultacijai šeimos gydytojas arba gydytojas specialistas išduoda pagal poreikį, atsižvelgdamas į paciento sveikatos būklę.

Šeimos gydytojas gali išduoti siuntimą pas gydytoją specialistą, kai reikalinga gydytojo specialisto pagalba siekiant nustatyti tikslią diagnozę ar įvertinti pacientui skiriamą gydymą.

Gydytojas specialistas gali išduoti siuntimą, jeigu paaiškėja, kad reikalinga ir kitos profesinės kvalifikacijos gydytojo specialisto konsultacija, pavyzdžiui, pacientą konsultavęs kardiologas nusprendžia, kad reikalinga endokrinologo konsultacija ar akių ligų gydytojo konsultacija  ir panašiai.

Siuntime nurodoma jo išdavimo data ir galiojimo laikas, ligos diagnozė, atliktų tyrimų, priskirtų šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto kompetencijai, rezultatai, informacija apie taikytą gydymą ir jo efektyvumą. Be to, nurodoma, pas kokios profesinės kvalifikacijos gydytoją specialistą pacientas siunčiamas ir siuntimo tikslas. Jei gydytojas siunčia gydytojo radiologo konsultacijai ir jam bus reikalingas ne tik radiologinio tyrimo aprašymas, bet ir radiologinio tyrimo vaizdai ši informacija irgi turi būti nurodyta siuntime.

„Svarbu žinoti, kad pacientas gali pasirinkti gydytoją specialistą bet kurioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje sutartį su teritorine ligonių kasa dėl gydytojų specialistų paslaugų išlaidų apmokėjimo. Informaciją apie įstaigas, sudariusias šias sutartis, galite rasti Šiaulių TLK internetinėje svetainėje ir  pasirinkti gydymo įstaigą, kur konsultacija bus suteikta greičiausiai“,– priminė Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Inga Kvedarienė. 

Mažeikiškiai klausė, ar visada su siuntimu tyrimai privalo būti atliekami nemokamai ir kaip elgtis, jeigu gydymo įstaigoje prašoma mokėti. Šiaulių TLK nuotrauka.

„Tyrimai yra gydytojo specialisto konsultacijos sudėtinė dalis ir atskirai už juos mokėti nereikia“,– pabrėžė ligonių kasos atstovė. Kiekvienas gydytojas, specialistės teigimu, atlieka tyrimus, kurie yra priskirti jo kompetencijai, jei gydytojui reikalingi tyrimai, kurie viršija jo kompetenciją, jis turi pacientą nukreipti atitinkamo gydytojo specialisto konsultacijai. Jeigu papildomi tyrimai yra atliekami paciento iniciatyva, tyrimų išlaidas turi apmokėti pats pacientas. 

„Jeigu abejojate, ar reikia mokėti, neskubėkite pasirašyti sutikimo mokėti už paslaugas, medicinos pagalbos priemones, tyrimus. Pirmiausiai klauskite jus gydančio gydytojo ar jo tiesioginio vadovo, išsiaiškinkite, kodėl prašoma (ar liepiama) susimokėti. Jeigu atsakymas jūsų netenkina, raštu kreipkitės į gydymo įstaigos administraciją. Jei nepavyksta gauti atsakymų gydymo įstaigoje, galite kreiptis raštu į teritorinę ligonių kasą“, – gyventojams patarė specialistė.

 

Šiaulių teritorinės ligonių informacija 
Twitter MySpace LinkedIn Facebook
darbo laikas
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45
Gyventojų aptarnavimas