Dienos klausimas
Ar žinote, kad sudariusiose sutartį su teritorine ligonių kasa gydymo įstaigose 6–14 m. vaikams sveiki krūminiai dantys yra nemokamai dengiami silantais, apsaugančiais nuo ėduonies?
Taip, žinau.
Ne, nežinau.
Man neaktualu.

Pradžia


PRADĖTAS TAIKYTI BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS GERIAU UŽTIKRINA ŽMOGAUS TEISES Į PRIVATUMĄ IR DUOMENŲ APSAUGĄ

Šiaulių teritorinėje ligonių kasoje birželio 6 dieną surengti mokymai darbuotojams „ES asmens duomenų apsaugos reforma 2018. Privalomų dokumentų parengimas ir adaptacija tvarkant asmens duomenis. Milijoninių baudų prevencija“, kuriuos vedė teisininkė Raimonda Joskaudienė.

2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) yra tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės aktas. Reglamentas, kuris geriau užtikrina žmogaus teises privatumo ir duomenų apsaugos srityse, taikomas visiems duomenų valdytojams ir tvarkytojams, todėl įstaigoms labai svarbu tinkamai įgyvendinti šį dokumentą ir užtikrinti vartotojų, klientų ar paslaugų gavėjų teises į asmens duomenų apsaugą.

Pažeidus reglamento nuostatas bus skiriamos administracinės baudos, kurios gali siekti iki 10–20 mln. eurų.

Naujų asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymas yra nenutrūkstamas, nuolatinis procesas – įstaiga nusistato tam tikrą duomenų apsaugos politiką, parengia ją nusakančius dokumentus ir tą politiką realiai turi atitikti visa įstaigos veikla.

Tam, kad BDAR būtų tinkamai taikomas, susipažįstama su teisės aktais ir pasikeitusiais reikalavimais bei supažindinami darbuotojai, taip pat identifikuojama, kokius asmens duomenis įstaiga tvarko, kokioms kategorijoms  jie priskiriami, įsitikinama, kad galima jų tvarkymą pagrįsti asmens duomenų tvarkymo sąlygomis.

Įstaigos turi peržiūrėti vidaus teisės aktus, pavyzdžiui, asmens duomenų tvarkymo taisykles ar privatumo politiką. Ypač svarbu peržiūrėti tiek dokumentus, tiek procesus, susijusius su duomenų subjektų teisių įgyvendinimu, nes keičiasi duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka, atsiranda naujų teisių, pavyzdžiui, teisė į duomenų perkeliamumą ar teisė būti pamirštam.

Atsižvelgdamos į atliekamą asmens duomenų tvarkymą, įstaigos turi įsivertinti, ar privalo įgyvendinti tam tikras naujas pareigas, pavyzdžiui, paskirti duomenų apsaugos pareigūną.

Svarbu atkreipti dėmesį į naują pareigą – įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui apie tai pranešti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

 

Šiaulių TLK informacija 

 
Twitter MySpace LinkedIn Facebook
darbo laikas
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45
Gyventojų aptarnavimas