Dienos klausimas
Ar žinote, kad asmuo gali būti draustas sveikatos draudimu tik vienoje iš Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalių ar Šveicarijos konfederacijoje?
Taip, žinau
Nežinau
Man neaktualu

Pradžia


NAUJI VAISTAI GREIČIAU PASIEKS RINKĄ

Seimas po pateikimo pritarė sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos pateiktam projektui, pagal kurį siūloma sudaryti galimybes naujiems vaistams greičiau pasiekti rinką, o vaistų gamintojams nustatyti reikalavimus viešai skelbti atliktų klinikinių tyrimų rezultatus ir taip didinti informacijos apie klinikinius vaistų tyrimus prieinamumą bei skaidrumą. 

Ministro A. Verygos teigimu, biomedicina yra viena perspektyviausių ir greičiausiai besivystančių ateities sričių, į kurią yra būtina investuoti jau šiandien ir Lietuva tam tikrai turi visas galimybes. 

„Deja, dabartinis teisinis reguliavimas nėra pakankamai efektyvus, todėl būtina jį tobulinti, kad jis atitiktų nuo 2019 metų įsigaliosiančius vieningus Europos Sąjungos reikalavimus bei leistų šią sritį plėtoti kuo efektyviau visoje Europoje. Tad siūlome tokius pakeitimus, kurie sumažintų biurokratines kliūtis, kylančias kuriant vaistinius preparatus ir taip paspartinti naujų vaistų atsiradimą rinkoje bei didinti Lietuvos ir visos Europos konkurencingumą šioje srityje“, – sako ministras A. Veryga. 

Šiuo metu vaistų gamintojai, norėdami atlikti vaistų tyrimus, turi gauti leidimą kiekvienoje ES valstybėje narėje, kurioje klinikinis tyrimas atliekamas. Tokį leidimą Lietuvoje suteikia Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, tačiau papildomai dar turi būti gautas Lietuvos bioetikos komiteto pritarimo liudijimas.

Siūlomi pakeitimai suteiktų galimybę vaistų gamintojams pateikti paraišką dėl klinikinio vaisto tyrimo atlikimo elektroniniu būdu bendrame Europos Sąjungos elektroniniame portale. Kitaip tariant, jiems nebereikės kreiptis į keliasdešimt institucijų skirtingose valstybėse narėse ir prisitaikyti prie skirtingų tų institucijų reikalavimų.  Minėtas portalas leidžia pateikti paraišką leisti atlikti klinikinį tyrimą iš karto keliose valstybėse narėse, išrenkant vieną valstybę narę, kuri yra atsakinga už visų valstybių narių nuomonių apibendrinimą ir atsakymo gamintojui pateikimą. Visos valstybės narės, kuriose planuojama atlikti klinikinį vaisto tyrimą, turės pateikti savo nuomonę per vienodą terminą ir tai garantuos, kad leidimas atlikti tyrimą bus išduotas ne daugiau nei per 60 dienų.

Svarbi naujovė ir tai, kad vaistų gamintojai privalės viešai skelbti informaciją apie atliktų klinikinių vaistų tyrimų rezultatus - per vienerius metus nuo tyrimo pabaigos turi būti paskelbta jo rezultatų santrauka, įskaitant ir santrauką ne specialistams suprantama kalba. Šiuo metu vaistų gamintojai yra įpareigoti viešai skelbti tik tam tikrą informaciją apie klinikinius tyrimus, pvz., kiek pacientų dalyvauja, kokiose šalyse vyksta, koks vaistas tiriamas, kokiai ligai gydyti.

Kontaktai žiniasklaidai:Lina Bušinskaitė-Šriubėnė Sveikatos apsaugos ministro patarėja tel. +370 5 219 3330, mob. +370 683 76527,  el. paštas lina.sriubene@sam.lt 

Alina Žilinaitė Ryšių su visuomene projektų vadovė Sveikatos strateginės plėtros skyrius tel.+370 5 260 4890, mob. +370 699 42285, el. paštas alina.zilinaite@sam.lt
Twitter MySpace LinkedIn Facebook
darbo laikas
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45
Gyventojų aptarnavimas