Dienos klausimas
Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelė garantuoja būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidų kompensavimą, tik jei paslaugos buvo suteiktos valstybinei sveikatos sistemai priklausančioje gydymo įstaigoje?
Taip, žinau
Ne, nežinau
Man neaktualu

Pradžia


INFORMACIJA VYKSTANTIEMS STUDIJUOTI Į ES, EEE ŠALIS BEI ŠVEICARIJĄ

Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 7 punktą, apdraustaisiais Privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis laikomi Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo, profesinių, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai, taip pat Lietuvos Respublikos piliečiai ir kitų valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, studijuojantys Europos sąjungos valstybių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose.

Šiems asmenims, kaip ir kitiems apdraustiesiems Privalomuoju sveikatos draudimu, teritorinė ligonių kasa išduoda jų draustumą patvirtinančią Europos sveikatos draudimo kortelę (arba ją pakeičiantį sertifikatą). Norintys ją gauti, teritorinei ligonių kasai turi pateikti:

  • prašymą išduoti Europos sveikatos draudimo kortelę;

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

  • akademinę pažymą, kuriai pildyti turi būti naudojamas firminis aukštosios mokyklos blankas ir kurioje turi būti nurodyti studento asmens duomenys, skyrius, kuriame studentas mokosi (dieninis), studijų programos laipsnis ir studijų laikotarpis. Akademinė pažyma turi būti pateikiama kartu su vertimų biuro atliktu vertimu į lietuvių kalbą.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-10-12 10:03:59
darbo laikas
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45
Gyventojų aptarnavimas