Dienos klausimas
Ar žinote, kad ligonių kasoje galite gauti informaciją, kiek kainavo jūsų gydymasis ligoninėje?
Taip, žinau.
Ne, nežinau.
Man neaktualu

Pradžia


Apie galimybę konsultuotis ir gydytis Europos Sąjungos ir kitose šalyse

Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis gydymo ir konsultavimo užsienyje tvarką nustato sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse ir Šveicarijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, 99-5162). Vadovaujantis numatyta tvarka, gydymas ir konsultavimas užsienyje teikiamas apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu piliečiams, kuriems Lietuvoje taikyti visi galimi tyrimo ir gydymo metodai nedavė teigiamų rezultatų, o užsienyje būtų galima suteikti konsultacijas, atlikti tyrimus ir (ar) pritaikyti paveikius gydymo metodus, tos šalies patvirtintomis sveikatos priežiūros paslaugų bazinėmis kainomis, išskyrus priemokas ir mokesčius.

Sprendimą dėl konsultavimo, ištyrimo ir (ar) gydymo užsienyje priima sveikatos apsaugos ministro įsakymu sudaryta komisija sprendimams dėl pacientų konsultacijų, ištyrimo, gydymo užsienyje priimti (toliau – Komisija), vadovaujama Komisijos pirmininko, o jo nesant – pirmininko pavaduotojo.

Gydantys gydytojai siunčia pacientus konsultuotis į universitetų ligonines ar ligonines, kuriose įsteigtos universiteto atitinkamos klinikos, kurių specialistai, įvertinę pacientų sveikatos būklę ir aptarę gydytojų konsiliume, rengia dokumentus dėl jų konsultavimo, ištyrimo ir (ar) gydymo užsienyje.

Komisijai priėmus teigiamą sprendimą, vykstančių į užsienį konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis pacientų dokumentų originalai kartu su Komisijos protokolo kopija perduodami Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK). Apie Komisijos motyvuotą sprendimą (teigiamą ar neigiamą) raštu informuojamas pacientas arba jo atstovas, nurodant, kad asmuo privalės padengti toje valstybėje taikomų pacientų priemokų ar mokesčių išlaidas.

Komisijai priėmus teigiamą sprendimą, šis galioja 1 metus. Pacientas per šį laikotarpį turi kreiptis į Komisijos sprendime nurodytą užsienio sveikatos priežiūros įstaigą.

Vadovaudamasi komisijos sprendimu Valstybinė ligonių kasa (VLK) ligoniui išduoda būtiną dokumentą – E112 formos pažymą arba ją pakeičiantį S2 dokumentą, skirtą patvirtinti asmens teisę gauti konsultavimo, ištyrimo ir (ar) gydymo paslaugas užsienyje.

VLK atsiskaito sveikatos priežiūros paslaugas suteikusios šalies nacionaliniais teisės aktais patvirtintomis sveikatos priežiūros paslaugų bazinėmis kainomis už asmeniui suteiktas konsultavimo, ištyrimo ir (ar) gydymo paslaugas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 nustatyta tvarka ir terminais, gavusi paslaugas suteikusios šalies kompetentingos sveikatos draudimo įstaigos išduotą Administracinės komisijos sprendimu Nr. 153 patvirtintą E 125 formos pažymą ar ją pakeičiantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinti skirtą dokumentą.

Paciento sumokėtų priemokų ir mokesčių išlaidos nekompensuojamos.


Paskutinis atnaujinimas: 2013-07-17 16:16:29
darbo laikas
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45
Gyventojų aptarnavimas